Dla państwa jesteśmy w stanie zapewnić szeroką ofertę usług informatycznych, takich jak np.
 • zarządzanie zasobami sprzętowymi w firmie
 • audyt legalności oprogramowania
 • wdrożenie systemu zarządzania przepływem informacji
 • obsługa systemów serwerowych i bazodanowych
 • prowadzenie szkoleń z obsługi systemów komputerowych oraz oprogramowania
  oraz
 • konwersja bibliotecznych baz danych różnych formatów
 • tworzenie baz danych z pojedynczych dokumentów
 • inne usługi biblioteczne

  W celu przygotowania szczegółowej oferty - prosimy o kontakt.