System MAK:

 • usuwanie awarii i prace administracyjne

  W przypadku awarii systemu nie jest konieczna osobista wizyta administratora. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu możliwe jest zdalne prowadzenie prac administracyjnych przez internet, a także konsultacja telefoniczna.

 • uruchomienie systemu

  Wdrożenie systemu MAK obejmuje cały proces związany z instalacją, konfiguracją i przygotowaniem do pracy systemu bibliotecznego MAK. Jeśli dotychczasowo biblioteka pracowała w innym systemie tworząc bazę danych - konieczna może być konwersja danych

 • aktualizacja systemu Aktualizacja zajmuje na ogół cały dzień roboczy (ok. 8 godzin, a często więcej) i w tym czasie wykonywane są następujące czynności:

  - analiza aktualnej struktury baz
  - sprawdzenie baz pod kątem poprawności i usunięcie ewentualnych błędów technicznych
  - sporządzenie kopii zapasowych baz i systemu
  - instalacja nowej wersji MAKa
  - dostosowanie struktury systemu MAK (bazospisów, opcjospisów) do nowego menu MAKa 4.3
  - podstawowe szkolenie z obsługi MAKa (prezentacja nowego menu, informacje o używanyh sposobach drukowania, prezentacja usprawnień w odniesieniu do poprzedniej wersji)
  - instalacja systemu MAK WWW i dopasowanie go do potrzeb biblioteki (w podstawowym zakresie)
  - ewentualne zmiany w systemie wpływające na komort pracy (konfiguracja masek i indeksów)